Annak érdekében, hogy megkönnyítsük látogatóinknak a webáruház használatát, oldalunk sütiket használ. Weboldalunk böngészésével Ön hozzájárul a sütik használatához.

 

 

 

 

 

 

 

 


» ÁSZF
ÁSZF

MEGHATÁROZÁSOK ÉS KIFEJEZÉSEK

 

Onlineshop Hungary Kft. –társaság kereskedelmi elnevezése, amely magyar jogi személy, társasági székhelye ,2724, Újlengyel, Petőfi Sándor u. 48 Cégbejegyzési száma :13-09-182570, adószáma: 25732809-2-13

 

EladóOnlineshop Hungary Kft.

 

Ügyfél – az a természetes személy / jogi személy, amelynek hozzáférése van vagy hozzáférést nyer a TARTALOMHOZ a Onlineshop HungaryKft. által rendelkezésre bocsátott bármely kommunikációs eszközön keresztül (elektronikus eszköz, telefon, stb.), illetve a  Onlineshop Hungary Kft. és a közötte létező használói egyezmény alapján, és melyhez REGISZTRÁCIÓ létrehozása és használata szükséges.

 

Saját fiók – a Weboldalnak az az e-mail címből és jelszóból álló része, amely lehetővé teszi a Vásárlónak a Rendelések továbbítását, és amely információkat tartalmaz az Ügyfélről/Vásárlóról, továbbá a Vásárlónak a Weboldalon tett mozgásairól (rendelések, adószámlák, jótállások, stb.).

 

Weboldal – a www.7outlet.hu tartomány és alárendelt tartományai.

 

Rendelés – egy elektronikus dokumentum, azaz az Eladó és Vásárló között létrejövő olyan kommunikációs forma, amely révén a Vásárló a Weboldal segítségével ismerteti az Eladóval a Weboldalon található Termékek vagy Szolgáltatások valamelyikének megvásárlási szándékát.

 

Termékek és Szolgáltatások – bármely olyan termék vagy szolgáltatás, a Rendelésben feltüntetett dokumentumokat és szolgáltatásokat is ideértve, amelyeket a megkötött Szerződés szerint az Eladó leszállít a Vásárlónak.

 

Kampány – a Termékek és/vagy Szolgáltatások kereskedelmi célú kiállítása egy bizonyos számban, korlátozott és előre meghatározott készletben, az Eladó által kitűzött időszakra.

 

Szerződés – az Eladó és Vásárló között, az Eladó és a Vásárló egyidejű fizikai jelenléte nélkül megkötött távolsági szerződés.

 

Tartalom
•    minden olyan információ, amelyet a Weboldalon meg lehet nézni, vagy amelyhez egy elektronikus berendezés használata segítségével más formában hozzá lehet férni;
•   minden olyan e-mail tartalma, amelyet az Eladó a Vásárlónak elektronikus eszközökkel és/vagy bármely más rendelkezésre álló kommunikációs eszközzel küldött;
•  minden olyan információ, amelyet az Eladó alkalmazottja/munkatársa a Vásárlónak közölt bármely eszközzel, a Vásárló által megjelölt, avagy nem megjelölt elérhetőségi adatok szerint;
•    a Termékekkel és/vagy Szolgáltatásokkal és/vagy az Eladó által egy adott időszakra vonatkozóan alkalmazott árakkal kapcsolatos információk;
•  a Termékekkel és/vagy Szolgáltatásokkal és/vagy az Eladóval partneri kapcsolatban levő harmadik fél által egy adott időszakra vonatkozóan alkalmazott árakkal kapcsolatos információk;
•    az Eladóra vonatkozó információk vagy annak egyéb kiemelt adatai.

 

Dokumentum – a jelen Felhasználási feltételek.
Hírlevél – kizárólagosan elektronikus, valamint elektronikus posta (e-mail, SMS) útján időszakosan használt információs eszköz, amely a Termékekről és/vagy Szolgáltatásokról és/vagy az Eladó által egy adott időszakban kínált promóciókról tájékoztat, anélkül, hogy az Eladónak az ebben foglalt információkkal kapcsolatosan bármely elkötelezettsége lenne.

 

Átutalás – valamely Termék és/vagy Szolgáltatás Onlineshop Hungary általi eladásából eredményezett összeg bevétele vagy visszatérítése, az Eladó által elfogadott kártyakezelő szolgáltatásai használata révén, a leszállítási módtól függetlenül.


Megjegyzések – A Termékekre és Szolgáltatásokra vonatkozó valamennyi megjegyzés és/vagy leírás, az azok útmutató leírásában foglaltak szerint.

 

Értékelés – a termék tulajdonosa vagy kezelője által írt vélemény, amelyet az illető a saját tapasztalatai alapján ír, meghatározva, hogy a termék megfelel-e vagy sem a gyártó által írt specifikációknak.

 

Hozzászólás – vélemény, megjegyzés vagy kiegészítés, mely egy Értékeléshez vagy egy másik hozzászóláshoz kapcsolódik.
Kérdés –a Felhasználóhoz/Ügyfélhez/Vásárlóhoz intézett tudakozódás, amelynek célja, hogy bővebb információt kérjen az oldalon lévő termékről vagy szolgáltatásról.
Válasz – írásos formában közölt információ annak a Felhasználónak/Ügyfélnek/Vásárlónak, aki egy kérdést tett fel egy bizonyos termék oldalán. Választ jelent az olyan magyarázat, amelyet egy Felhasználó/Ügyfél/Vásárló ad egy másik Felhasználónak/Ügyfélnek/Vásárlónak ugyanannak a beszélgetésnek a keretében

 

 

SZERZŐDÉSES DOKUMENTUMOK

 

1.Egy Rendelésnek a Weboldalra való bejegyzésével egyidejűleg a Vásárló egyetért azzal a kommunikációs formával (telefon vagy e-mail), amely segítségével az Eladó lebonyolítja a kereskedelmi műveleteit.

 

2.A Rendelés leadása után a Vásárlóhoz érkezett értesítés csupán tájékoztató jellegű és nem jelenti a Rendelés elfogadását. Ez az értesítés elektronikus úton (e-mail) vagy telefonon történik.

 

3.Megindokolt okokból az Eladó fenntartja magának a jogot, hogy megváltoztassa a Rendelésben foglalt Termékek és/vagy Szolgáltatások mennyiségét. Amennyiben az Eladó a Rendelésben foglalt Termékek és/vagy Szolgáltatások mennyiségét megváltoztatja, értesíteni fogja ilyen értelemben a Vásárlót a Rendelés leadásakor a Vásárló által rendelkezésre bocsátott e-mail címen vagy telefonszámon, és visszatéríti a kifizetett összeget.

 

4. Az Eladó és Vásárló közötti Szerződést akkor tekintik megkötöttnek, amikor a Vásárló elektronikus postán és/vagy SMS-ben megkapja az Eladótól a Rendelés megküldésére vonatkozó értesítést.

 

5. Az Eladó által a Weboldalon rendelkezésre bocsátott Dokumentum és információk a Szerződés alapját képezik, ezt egészíti ki a megvásárolt Termékeknek az Eladó által vagy annak egy szállítója által kibocsátott Jótállási jegye.

 

ONLINE ÉRTÉKESÍTÉSI POLITIKA

 

1. Rendelés leadása céljából bármely Ügyfélnek/Vásárlónak hozzáférhetősége van a weboldalhoz. Megindokolt okokból a Onlineshop Hungary Kft. fenntartja magának a jogot, hogy korlátozza az Ügyfél/Vásárló hozzáférését valamely Rendelés leadása és/vagy valamely elfogadott fizetési mód használata tekintetében abban az esetben, ha úgy tekinti, hogy az Ügyfél/Vásárló a viselkedésével vagy a Weboldalon folytatott tevékenységével valamilyen formában megkárosíthatja Onlineshop Hungary Kft.-ot. A fent említett esetek bármelyikében az Ügyfél/Vásárló a Onlineshop Hungary Kft. Ügyfélkapcsolati Osztályához fordulhat annak érdekében, hogy tájékoztassák az indokokról, amelyek a fent említett intézkedések alkalmazásához vezettek.

 

2. A Forgalmazóval kapcsolatba léphet közvetlenül, vagy a termék oldalán a “Kapcsolat” részben feltüntetett címeken. A Forgalmazó szabadon kezelheti ezeket az információkat, anélkül, hogy  megindokolná.

 

3. Amennyiben egy adott internethálózatról a szokványostól eltérő nagyságú forgalom érkezik, a Onlineshop Hungary Kft. fenntartja magának a jogot, hogy kérje az Ügyfelektől/Vásárlóktól a captcha típusú érvényesítési kód bevezetését annak érdekében, hogy a Weboldal keretén belül védje az információt.

 

4. A Onlineshop Hungary. közölhet a Weboldalon információkat a Termékekről és/vagy Szolgáltatásokról és/vagy az általa vagy a Onlineshop Hungary Kft.-val partneri szerződést kötő bármely más harmadik személy által egy bizonyos időszakban kínált és a készlet erejéig érvényes promóciókról.

 

5. A Weboldalon ismertetett Termékek és/vagy Szolgáltatások ára forintban (HUF) van kifejezve és tartalmazzák az ÁFA-t ami lehet 27% és lehet 0%.  (különbözeti áfa törvénye alá tartozó termékek)

 

6. A törvényben előírt feltételeknek megfelelően az elektromos berendezések weboldalon feltüntetett ára tartalmazza a Zöld bélyegilletéket. Amennyiben az Ügyfél/Vásárló részleteket igényel a Termék árához felszámított pontos összegre vonatkozóan, fel kell vennie a kapcsolatot a Onlineshop Hungary Kft. Ügyfélkapcsolati Osztályával.

 

7. Az online fizetések esetében az Eladó nem felelős/nem vonható felelősségre a Vásárló által fizetendő semmilyen egyéb pótköltség vonatkozásában, ideértve, de nem kizárólag, a Vásárló kártyakibocsátó bankja által alkalmazott valutaváltási díjakat is, abban az esetben, ha az illető kártya kibocsátási pénzneme a Forinttól (HUF) eltérő pénznem. E műveletekért csakis a Vásárlónak kell viselnie a felelősséget.

 

8. A Weboldalon rendelkezésre álló Termékek és/vagy Szolgáltatások leírására használt semmilyen információ (statikus / dinamikus képek / multimédia bemutatók stb.) nem jelenti az Eladó szerződéses kötelezettségét, ezek kifejezetten bemutatás céljából vannak használva.

 

9. Esetekben előfordul, hogy Egy rendelést követően, 14 (tizennégy) nap után a Vásárlótól egy, a rendelt termék(ek)kről szóló értékelést kérünk. Ezt a Vásárló által a fiókjában megadott email címre küldjük. Ezzel a Vásárló hozzájárul más lehetséges Felhasználók/Ügyfelek/Vásárlók felvilágosításához, új szolgáltatások fejlesztéséhez és egy jobb és részletesebb termékleíráshoz.

 

 

ÁTRUHÁZÁS ÉS ALSZERZŐDÉS

 

Az Eladó a Rendelés lebonyolításával kapcsolatos Szolgáltatásokat átengedheti egy harmadik félnek és/vagy azok vonatkozásában alszerződést köthet egy harmadik féllel, tájékoztatva ilyen téren a Vásárlót, anélkül, hogy szükség lenne annak beleegyezésére. Az Eladó minden esetben felelős marad a Vásárlóval szemben valamennyi szerződéses kötelezettségét illetően.

 

SZELLEMI ÉS IPARI TULAJDONJOG

 

1. A Tartalom, a bevezetőben foglalt meghatározásnak megfelelően, magában foglalja, anélkül, hogy erre korlátozódna, a Weboldalon feltüntetett logókat, stilizált szemléltetőket, kereskedelmi szimbólumokat, statikus képeket, dinamikus képeket, multimédia szövegeket és/vagy tartalmat, ez kifejezetten a Onlineshop Hungary. tulajdonát képezi és a Onlineshop Hungary fenntartja az ilyen értelemben közvetlen és közvetett módon (felhasználási és/vagy közlési engedély révén) szerzett minden jogát. Az oldalon megjelenő védjegyoltalom alatt álló terméknevek használata kizárólag a termékek beazonosítására szolgál, ezen nevek a védjegytulajdonosok kizárólagos tulajdonát képezik!

 

2. Az Ügyfélnek/Vásárlónak nem áll jogában a Tartalmat másolni, terjeszteni, közölni, harmadik felekhez átküldeni, módosítani és/vagy más módon megváltoztatni, felhasználni, valamihez csatolni, kiállítani, beiktatni a Onlineshop Hungary Kft. által eredetileg kívánttól eltérő bármely más kontextusba, továbbá nem áll jogában a Tartalmat a Weboldalon kívül használni, a Onlineshop Hungary Kft. Tartalom feletti szellemi tulajdonjogát igazoló jeleket eltávolítani, valamint nem áll jogában részt venni a Tartalom másolásával, módosításával vagy kitűzésével megvalósított anyagok átküldésében, eladásában, terjesztésében, csakis a Onlineshop Hungary Kft. kifejezett módon tett írásos beleegyezésével.
3. Bármely Tartalom, amelyhez az Ügyfélnek/Vásárlónak hozzáférése van, vagy ahhoz hozzáférést nyer bármely eszköz révén a Dokumentum hatálya alá tartozik, amennyiben az illető Tartalmat nem kíséri egy Onlineshop Hungary Kft. és az Ügyfél/Vásárló között megkötött jellegzetes és érvényes felhasználási egyezmény, és a Onlineshop Hungary Kft. részéről az illető Tartalomra vonatkozóan nincsen semmilyen beleértendő vagy kivételes garancia megfogalmazva.
4. Az Ügyfél/Vásárló egy tartalmat csak személyes és nem kereskedelmi célból másolhat le, küldhet át és/vagy használhat fel, és csakis akkor, ha ez nem ellenkezik a Dokumentum előírásaival.

5. Amennyiben a Onlineshop Hungary Kft. egy Ügyfélnek / Vásárlónak megadja egy bizonyos Tartalom vonatkozásában az egy erre külön megkötött használati egyezményben foglalt leírás szerinti használati jogot, és amely tartalomhoz az Ügyfélnek/Vásárlónak hozzáférése van vagy az Ügyfél/Vásárló ezen egyezmény következtében hozzáférést nyer, e használati jog csakis az egyezményben meghatározott tartalomra vagy tartalmakra terjed ki, csakis annak vagy azoknak a weboldalon létezése alatti időszakra vagy az egyezményben maghatározott időszakra érvényes, a meghatározott feltételeknek megfelelően – abban az esetben, ha ilyenek léteznek – és ez nem jelenti a Onlineshop Hungary Kft. szerződéses kötelezettségét az illető Ügyféllel/Vásárlóval szemben vagy bármely olyan harmadik féllel szemben, amelynek hozzáférése van/ bármilyen eszközzel hozzáférést nyer ehhez az átküldött tartalomhoz, és amely esetleg őt megsértheti vagy megsérti bármely módon a felhasználási egyezmény idején vagy annak lejárta után.

6. Az Ügyfélhez vagy Vásárlóhoz bármely kommunikációs eszközzel (elektronikus, telefon stb.) átküldött vagy az Ügyfél/Vásárló által belépés, látogatás és/vagy böngészés útján szerzett semmilyen Tartalom nem képezi aOnlineshop Hungary Kft. szerződéses kötelezettségét és/vagy – amennyiben létezik ilyen – a Tartalom átküldését lebonyolító Onlineshop Hungary Kft. alkalmazott/megbízott szerződéses kötelezettségét, az illető tartalom vonatkozásában.
7. Tilos a Tartalom használata a jelen Dokumentumban vagy az azt kísérő felhasználási egyezményben – amennyiben létezik ilyen – kifejezetten megengedettektől eltérő céllal.

 

 

RENDELÉS

 

 

1. Az Ügyfél/Vásárló Rendelést adhat le a Weboldalon, behelyezve a kosarába a kívánt Termékeket és/vagy Szolgáltatásokat, a Rendelés lezárása pedig a külön feltüntetett fizetési módok egyikén keresztüli kifizetéssel történik. Egy Termék és/vagy Szolgáltatás a kosárba helyezés után megvásárolható attól függően, hogy van vagy nincs elegendő belőle a készleten. Amennyiben egy Terméket/Szolgáltatást a kosarába helyez anélkül, hogy lezárná a Rendelést, a művelet nem rögzítődik rendelésként, ugyanakkor az illető Termék/Szolgáltatás automatikusan történő lefoglalását sem jelenti.

 

2. A Rendelés véglegesítésével a Vásárló megerősíti, hogy az általa leközölt és a vásárláshoz szükséges adatok a Rendelés leadása napján helyesek, teljesek és igazak.

 

3. A Rendelés véglegesítésével a Vásárló megerősíti, hogy az Eladó felveheti vele a kapcsolatot, bármely rendelkezésre álló / az Eladó által elfogadott eszköz révén, bármely olyan esetben, amikor szükséges a Vásárlóval való kapcsolatfelvétel.

 

4. Az Eladó semmisnek nyilváníthatja a Vásárló Rendelését, a Vásárlóhoz címzett előzetes értesítéssel, anélkül, hogy utólag valamely félnek bármilyen kötelezettsége lenne a másik féllel szemben vagy anélkül, hogy valamely fél a másik féllel szemben kártérítési igényt fogalmazhatna meg, az alábbi esetekben:

a Vásárló kártyakibocsátó bankja nem fogadja el az átutalást, online fizetés esetén;
a Onlineshop Hungary Kft. által elfogadott kártyakezelő nem érvényesíti az átutalást, online fizetés esetén;. az Ügyfél/Vásárló által szolgáltatott adatok a Weboldalon nem teljesek és/vagy helytelenek;

 

5. Abban az esetben, ha az Ügyfél/Vásárló kérelmezi a Szerződéstől való elállását a szerződéstől való elállás törvényes határideje keretén belül, amennyiben a Rendelés ki van fizetve, az Eladó visszafizeti az összeget legfeljebb 14 (tizennégy) napon belül, miután a Vásárló értesíti az Eladót a Szerződéstől való elállást illetően tett döntéséről. Az összeget az alábbiak szerint térítik vissza:
az online, kártyával kifizetett Rendelések esetében -> visszafizetés a számlára, amelyről a fizetést végezték;
fizetés utánvétellel bankkártyával kifizetett rendelések esetében ->banki átutalással;

 

6. Az Eladó elhalaszthatja az összeg visszafizetését az eladott Termékek átvételéig vagy azon bizonyíték átvételéig, amely szerint ezeket a Termékeket elküldték, abban az esetben, ha ő maga nem ajánlotta fel, hogy visszaszerezze a Termékeket (a legközelebbi dátumot veszik figyelembe).

 

Abban az esetben, ha a Vásárló által rendelt valamely Terméket/Szolgáltatást az Eladó nem tudja leszállítani, az Eladónak tájékoztatnia kell ilyen értelemben az Ügyfelet/Vásárlót és vissza kell utalnia a Vásárló számlájára a Termék és/vagy Szolgáltatás ellenértékét, legfeljebb 7 (hét) napon belül miután az Eladó tudomást szerez a helyzetről vagy miután a Vásárló kifejezett módon megfogalmazza igényét a Szerződés felbontását illetően.

 

TERMÉKEK/SZOLGÁLTATÁSOK, AMELYEKRE NEM BIZTOSÍTOTT AZ ELÁLLÁS JOGA.

A Szerződéstől való elállás joga alól kivételezettek az alábbiak:
a szolgáltatási szerződések, a szolgáltatások teljes elvégzése után, ha a végrehajtást a Vásárló előzetesen adott kifejezett beleegyezésével kezdték el és miután a Vásárló jóváhagyta, hogy tudomást szerzett arról, hogy a Szerződésnek az Eladó általi teljes mértékben való teljesítése után elveszíti a Szerződéstől való elállás jogát;
azon Termékek és/vagy Szolgáltatások leszállítása, amelyek ára olyan pénzügyi piaci váltakozásoktól függ, amelyet az Eladó nem tud kontrollálni és amelyek bekövetkezhetnek az elállási időszak folyamán;
a Vásárló által megadott jellegzetességek szerint kivitelezett, vagy különleges módon személyesített Termékek leszállítása;
olyan Termékek leszállítása, amelyek könnyen megrongálódhatnak vagy gyorsan lejár az érvényességi határidejük;
olyan becsomagolt Termékek leszállítása, amelyek egészségvédelmi okokból vagy higiéniai okokból nem küldhetőek vissza és amelyeket a Vásárló kicsomagolt;
olyan Termékek leszállítása, amelyek, a leszállítás után, természetükből kifolyólag, elkülöníthetetlenül összekeveredtek más elemekkel;
olyan becsomagolt audio vagy video felvételek vagy becsomagolt informatikai programok leszállítása, amelyeket a leszállítás után kicsomagoltak;
újságok és folyóiratok leszállítása, kivéve a hasonló kiadványok leszállításának bérleti szerződéseit;
olyan digitális tartalom leszállítása, amelyet nem szállítanak le materiális hordozón, abban az esetben, ha a leszállítást a Vásárló előzetesen adott kifejezett beleegyezésével kezdték el és miután a Vásárló jóváhagyta, hogy tudomást szerzett arról, hogy elveszíti az elállás jogát;

 

BIZALMASSÁG

 

1. A Vásárló/Ügyfél által az Eladónak szolgáltatott bármely jellegű információt az Eladó bizalmasan kezeli.

 

2. A Vásárló/Ügyfél a Rendelés/Szerződés vonatkozásában nem ad semmilyen nyilvános nyilatkozatot, hirdetést, sajtótájékoztatót vagy bármely más harmadik felek iránti kinyilatkoztatást az Eladó előzetesen adott írásos beleegyezése nélkül.

 

3. Azzal, hogy az Ügyfél/Vásárló információkat és adatokat közöl ezen a weboldalon, biztosítja az Eladónak az azokhoz való korlátlan és visszavonhatatlan hozzáférését, továbbá ezen információk vagy adatok feletti használati, másolási, kitűzési, módosítási, átküldési és terjesztési jogát. Ugyanakkor az Ügyfél/Vásárló egyetért azzal, hogy az Eladó szabadon használja, saját érdekből, azokat az ötleteket, koncepciókat, know-how-okat vagy technikákat, amelyeket a weboldalon keresztül ismertetett. A Onlineshop Hungary Kft. nem hoz létre kötelezettségjegyzéket a leközölt információk bizalmasságára vonatkozóan, amennyiben a hatályos jogszabályok ilyen értelemben nem írnak elő egyéb kikötéseket.

 

4. Az Ügyfél/Vásárló azzal, hogy bejegyezteti magát a Onlineshop Hungary Kft. adatbázisába kifejezett beleegyezését adja, a hatályos jogszabályok keretén belül, hogy harmadik felek, éspedig a Onlineshop Hungary Kft. partnerei felvegyék vele a kapcsolatot: marketing szolgáltatást, más szolgáltatást kínáló szolgáltatók; állami, kormányzati biztosítási ügynökségek vagy egyéb társaságok, ha a tárgyköri jogszabályok előírják a biztosítást; más társaságok, amelyekkel a Onlineshop Hungary Kft. a Termékek és/vagy Szolgáltatások vonatkozásában közös kínálati programokat tud kifejleszteni, stb.

 

REKLÁM

 

A hírleveleket a Onlineshop Hungary Kft. által elfogadott szakértői partnerek segítségével küldik el. Így biztosítva van az információk bizalmassága és biztonsága.

 

Amikor egy Ügyfél a Weboldalon regisztrálja magát, lehetősége van álláspontját kifejezni a Hírlevelek fogadására vonatkozóan. Az ügyfél beleegyezést adó opciója bármikor módosítható, ha ilyen értelemben felveszi a Onlineshop Hungary Kft.-vel a kapcsolatot.

 

Az Ügyfél vagy Vásárló bármikor lemondhat a Hírlevelek fogadásáról használva a Hírlevelekben erre kimondottan megjelölt kapcsolati lehetőséget vagy a (70) 600 8009 telefonszám hívásával;

 

A Hírlevelek fogadásáról való lemondás nem jelenti a jelen Dokumentum elfogadásáról való lemondást.

 

SZÁMLÁZÁS – KIFIZETÉS

 

1. A www.7outlet.hu weboldalon szereplő Termékek és Szolgáltatások árai tartalmazzák az ÁFA-t a hatályos jogszabályoknak megfelelően.

 

2. Az ár, a fizetési mód és a fizetési határidő minden Rendelésben meg van jelölve.

A vásárló a megvásárolt terméket kifizetheti átutalással, bankkártyával illetve a csomag átvételekor utánvéttel.

Fzetési módok díjai:

előre utalás 0.-Ft

Bankkártyás fizetés: 0.-Ft 

Csomag átvételekor utánvéttel: + 500Ft 

A fizetési módok egyébb díjai mint bankkártyás fizetés és átutalás banki díjairól érdeklődjön bankjánál.

Az Eladó számlát bocsát ki a Vásárló számára a leszállított Termékekre és Szolgáltatásokra, a Vásárló kötelessége továbbítani a számla hatályos jogszabályok szerinti kibocsátásához szükséges összes információt.

 

3. Az Eladó a Rendeléshez tartozó, a Onlineshop Hungary Kft. által értékesített Termékeket és/vagy Szolgáltatásokat tartalmazó számlát, kivéve azokat a Termékeket és/vagy Szolgáltatásokat, amelyeket a Onlineshop Hungary Kft. partnerei értékesítettek, valamint a Rendeléssel összefüggő bármely más díjat tartalmazó számlát kimondottan elektronikus formátumban továbbítja a Vásárlónak, feltüntetve a számlát a Vásárló Regisztrációs oldalán vagy elektronikus postán küldi el a Vásárló által a saját Regisztrációs oldalán feltüntetett e-mail címre.

 

4. Annak érdekében, hogy a Rendeléshez tartozó számlát helyesen továbbítsák, a Vásárló köteles frissíteni a saját Regisztrációs oldalán szereplő adatokat, amilyen gyakran csak szükséges, és a Regisztrációs oldalán szereplő minden egyes Rendelés esetén köteles ellenőrizni az információkat és dokumentumokat.

 

5. E kommunikációs módszerrel a Vásárló, belépve a Regisztrációs oldalára a Onlineshop Hungary Kft. által kibocsátott számlák nyilvántartásával fog rendelkezni, azokat elmentheti és archiválhatja bármikor és igénye szerint bárhogyan.

 

6. Azzal, hogy elküldi a Rendelést, a Vásárló belegyezését adja abba, hogy a számlákat elektronikus formátumban kapja meg úgy, hogy azokat a Onlineshop Hungary Kft. feltünteti a Regisztrációs oldalán vagy elektronikus postán küldi el a saját Regisztrációs oldalán feltüntetett e-mail címre.

 

7. Abban az esetben, ha ezek az információk több mint 48 (negyvennyolc) órán át nem érhetők el az Ügyfél Regisztrációs oldalán, kérjük, értesítsen erről a következő e-mail címen: onlineshophungarykft@hotmail.com

 

A TERMÉKEK LESZÁLLÍTÁSA

 

1. Az Eladó vállalja, hogy a Termékeket háztól-házik gyorsposta rendszerben küldi el a Vásárlónak vagy a Onlineshop Hungary. üzletekbe, az Ügyfél opciója szerint.

 

2. Az Eladó biztosítja a Termékek megfelelő csomagolását és a kísérő dokumentumok elküldését.

 

3. Az Eladó a Termékeket és Szolgáltatásokat csak Magyarország területére küldi el.

 

4. A Termékek/Szolgáltatások szállításával kapcsolatos részletek, a leszállításra szükséges időt is ideértve, de nem erre korlátozódva, nem képezik a  Onlineshop Hungary Kft. szerződéses kötelezettségét, egyik fél sem igényelhet ilyen értelemben kártérítést a másik féltől abban az esetben, ha a felek bármelyikét bármely módon megsérthetik vagy megsértik ezek megszegésével.

 

GARANCIÁK

 

1. Minden Onlineshop Hungary. által értékesített Termék garanciával rendelkezik a hatályos jogszabályoknak és a gyártók kereskedelmi politikáinak megfelelően. A Termékek újak (kivéve az újracsomagolt Termékeket), eredeti csomagolásban vannak és az egyes gyártók külön engedélyezett forrásaiból származnak.

 

2. Az Onlineshop Hungary . által értékesített és leszállított Termékek esetében a jótállási jegyeket vagy közvetlenül a gyártó bocsátja ki abban az esetben, ha az egy országos szervízhálózattal rendelkezik, vagy pedig a a Onlineshop Hungary. szerviz-partnere.

 

3. A Onlineshop Hungary Kft. által a Piactér partnereken keresztül értékesített és leszállított Termékek esetében a Vásárló a leszállításkor minden olyan Termékre, amely garanciával rendelkezik, egy külön jótállási jegyet fog átvenni, amelyen feltüntetik a szervizközpont elérhetőségét, ahol a garancia ideje alatt biztosítják a javítási munkálatokat. A Onlineshop Hungary Kft.-on keresztül a Piactér partnereitől vásárolt Termékek garanciáját az illető Termék jótállási jegyén feltüntetett engedélyezett szerviz vagy az Eladó biztosítja.

 

4. Amennyiben hiányzik egy Termék jótállási jegye, azt jelezni kell az áru átvételétől számított legfeljebb 48 (negyvennyolc) órán belül az onlineshophungarykft@hotmail.com címre. A később előterjesztett jelzéseket nem veszik figyelembe.

 

A TERMÉKEK FELETTI TULAJDONJOG ÁTADÁSA

 

A Termékek feletti tulajdonjogot a leszállításkor adják át, miután a Vásárló kifizette azt, a rendelésben megjelölt helyen (leszállítás jelentése – a gyorsposta által kiadott szállítási dokumentum átvételének ellenjegyzése vagy amennyiben a leszállítást az Eladó személyzete végzi, az adószámla átvételének ellenjegyzése).

 

FELELŐSSÉG

 

Az Eladó nem vonható felelősségre semmilyen kárért, amelyet a Vásárló vagy bármely harmadik fél elszenvedhet annak eredményeként, hogy az Eladó teljesíti a Rendelés szerinti bármely kötelezettségét és nem vonható felelősségre semmilyen kárért, amely a Termékek és Szolgáltatások használatából származnak a leszállítás után és főleg nem vonható felelősségre azok elveszítéséért.

 

 

ÉRTÉKELÉSEK, HOZZÁSZÓLÁSOK, KÉRDÉSEK ÉS VÁLASZOK FELTÖLTÉSE

 

 

Az Értékelések, Hozzászólások, Kérdések és Válaszok feltöltése az ”Ügyfelek kérdései és válaszai” és az ”Értékelések” szekcióban történik a Felhasználók/Ügyfelek/Vásárlók által. Az információk lehetnek pozitív vagy negatív jellegűek, és a termék tulajdonságaival, vagy ennek használatával kapcsolatosak.

 

Az Értékelés/Hozzászólás/Kérdés/Válasz regisztrálásakor, a Felhasználók/Ügyfelek/Vásárlók beleegyezésüket adják a Forgalmazónak, hogy ezt a tartalmat akár módosítva vagy lefordítva is használhassa bármilyen célból, helytől függetlenül.

 

Minden Felhasználó/Ügyfél/Vásárló, az Értékelés/Hozzászólás/Kérdés/Válasz írásánál a következő szabályokhoz kell, hogy tartsa magát:

 

- kizárólag a termék leírásával, vagy ennek használatával kapcsolatos dolgokat említsen meg, elkerülve a változó információkat (ár vagy kedvezményes ajánlat) és a Rendelés lezajlásával kapcsolatos információkat
- kizárólag magyar nyelvet használjon, ezen kívül engedélyezettek azok az idegen szavak/kifejezések is, amelyeket gyakori használatuk miatt szinte mindeki ért
- kerülje az illetlen, sértő jellegű beszédet, amely kellemetlen lehet mások számára
- bizonyosodjon meg, hogy a megfelelő kategóriába ír: minden Kérdést az “Ügyfelek kérdései és válaszai” szekcióba, és minden Értékelést az “Értékelések” szekcióba kell feltölteni
- győződjön meg, hogy a feltöltendő információk valósak, helyesek, nem megtévesztőek, törvényt nem sértenek, beleértve a mások jogait is, a szerzői jogokat, a márkával kapcsolatos jogokat, a licensz jogokat és egyéb tulajdon, reklám vagy személyi jogokat
- ezt a lehetőséget csak arra használja, hogy bővebb információt közöljön vagy kapjon a termékről vagy a szolgáltatásról, anélkül, hogy megemlítsen más céget, amely árusítja az adott terméket vagy szolgáltatást
- ne adjon vagy kérjen semmilyen körülmények között személyes adatokat (elérhetőséget, címet, telefonszámot, email címet, nevet, stb.) vagy bármilyen más információt, amely következtében a személyes adatok nyilvánosságra kerülhetnek
- kerülje az olyan más oldalakkal kapcsolatos információkat vagy URL linkeket, amelyek ugyanolyan tevékenységet végeznek, mint a Forgalmazó
- kerülje a Forgalmazó szolgáltatásainak rendellenes használatát, vagy olyan Értékelések/Hozzászólások/Kérdések/Válaszok feltöltését, amelyek reklámokat tartalmaznak
- ne használja az Értékeléseket/Hozzászólásokat/Kérdéseket/Válaszokat kommunikációs csatornaként a Forgalmazóval. Erre a célra szolgálnak a Forgalmazó által megadott elérhetőségi adatok

 

Az értékeléshez a Felhasználó/Ügyfél/Vásárló egy, az adott termékkel kapcsolatos minősítést is hozzárendel. Az értékelések a hozzájuk tartozó minősítésekkel együtt befolyásolják a termék általános minősítését, azt a számot, amely zárójelben található a termék megnevezése alatt. Ezáltal egy pozitív minősítés emeli, egy negatív minősítés pedig csökkenti a termék általános minősítését.

 

Azon Felhasználóknak/Ügyfeleknek/Vásárlóknak, akik képeket illetve videókat is feltöltenek az értékelésükkel együtt, a következő szabályokat kell betartaniuk:
- a feltöltött fájlok azon termékkel kapcsolatos képet vagy videót kellhogy tartalmazzanak, amelyről az értékelést írták, figyelembe véve a szerzői jogokat

- a feltöltött fájlok nem tartalmazhatnak erőszakos elemeket, felnőtt tartalmakat, vulgáris / sértő üzenetet, vagy bármilyen olyan tartalmat, amely sértő lehet egy személy/csoport számára faji vagy etnikai származás, vallás, fogyatékosság, nem, kor, szexualitás vagy politikai orientáció miatt
- a feltöltött fájlok nem tartalmazhatnak információkat más személyről
- a feltöltött fájlok nem tartalmazhatnak URL linkeket vagy vízjelet más oldalakról, amelyek hasonló tevékenységet végeznek, mint a Forgalmazó.

 

Amennyiben egy Értékelést/Hozzászólást/Kérdést/Választ a Felhasználó/Ügyfél/Vásárló szubjektív okból kifolyólag nem érez helytállónak, és ezt jelzi, a Forgalmazó ellenőrzi, hogy a kifogásolt tartalom szabálysértő-e a Felhasználási Feltételeket figyelembe véve.

 

Abban az esetben, ha a Forgalmazó megállapítja, hogy többszörösen megszegték a Felhasználási Feltételeket, fenntartja a jogot, hogy felfüggessze a Felhasználó/Ügyfél/Vásárló jogát az Értékelések/Hozzászólások/Kérdések/Válaszok feltöltésére vonatkozóan.

 

A megvásárolt termékekkel kapcsolatos panaszbejelentéshez a Vásárlók az alábbi címre jelezzék: onlineshophungarykft@hotmail.com

 

A SZEMÉLYES ADATOK FELDOLGOZÁSA

 

 

A személyes adatok feldolgozása vonatkozásában az egyének védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról szóló, módosított és kiegészített 677/2001 számú törvény előírásainak megfelelően a Onlineshop Hungary Kft. köteles biztonságos feltételek mellett és csakis a megadott céllal kezelni azokat a személyes adatokat, amelyeket közölnek vele.

 

Az adatgyűjtés célja: az Ügyfelek/Vásárlók tájékoztatása a saját Regisztrációs oldaluk helyzetéről, a Vásárlók tájékoztatása a Rendelés folyamatáról és állapotáról, a kínált Termékek és Szolgáltatások értékelése, a kereskedelmi tevékenységek értékelése, a Termékeket és Szolgáltatásokat támogató tevékenységek, marketing, reklám, média, adminisztráció, fejlesztés, piackutatás, statisztika, az értékesítések és az Ügyfél/Vásárló viselkedésének nyomon követése és figyelemmel kísérése.

 

16.4. A Vásárló azzal, hogy a regisztráláskor és/vagy a Rendelés leadásakor kitölti az űrlapot az adataival, kijelenti és feltétel nélkül elfogadja, hogy a személyes adatait bevezessék a Onlineshop Hungary Kft. adatbázisba és ugyanakkor kifejezetten és egyértelműen hozzájárul ahhoz, hogy a Onlineshop Hungary Kft., annak társai és azok munkatársai ezeket a személyes adatokat raktározzák, használják és feldolgozzák, területi és/vagy időbeni korlátozások nélkül, a Onlineshop Hungary Kft., annak társai és azok munkatársai alábbi tevékenységei gyakorlására és/vagy lebonyolítására, de nem csak ezekre korlátozódva: kereskedelmi tevékenységek, a termékeket és szolgáltatásokat támogató tevékenységek, marketing-, reklám-, média-, adminisztráció-, fejlesztési-, piackutatási-, statisztikai tevékenységek, az értékesítések és a fogyasztó viselkedésének nyomon követése és figyelemmel kísérése. Ugyanakkor a Vásárló kifejezetten és egyértelműen hozzájárul ahhoz, hogy a Onlineshop Hungary Kft. ezeket a személyes adatokat átadja (átengedje) mind társai, mind pedig más belföldi vagy külföldi entitás/entitások számára.

 

A Dokumentum elolvasásával az Ügyfél/Vásárló tudomást szerzett arról, hogy garantáltak a törvényben előírt jogai, azaz a tájékoztatáshoz való jog, az adatokhoz való hozzáférési jog, az adatokba való beavatkozási jog, a kifogásolási jog, az egyedi határozatok alávetésének elutasítására vonatkozó jog, továbbá a bírósági kereseti jog, a személyes adatok feldolgozása vonatkozásában az egyének védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról szóló 677/2001 számú törvény szerint garantált jogok megszegése esetében.

 

A Onlineshop Hungary Kft. részére címzett, a 1154 Budapest, Szerencs utca 172., címre elküldött, dátummal ellátott és aláírt írásos kérelem alapján ingyenesen igényelheti egy évre szólóan, hogy értesítsék a személyes adatai feldolgozását illetően.

 

A Onlineshop Hungary Kft. részére címzett, a 1154 Budapest, Szerencs utca 172., címre elküldött, dátummal ellátott és aláírt írásos kérelem alapján élhet az adatokba való beavatkozási jogával, az esettől függően:

 

azon adatok kijavítása, frissítése, zárolása vagy törlése, amelyek feldolgozása nem felel meg a személyes adatok feldolgozása vonatkozásában az egyének védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról szóló 677/2001 számú törvény előírásainak, különös figyelemmel a hiányos és pontatlan adatokra;

 

anonim adatokká való átalakítása azoknak az adatoknak, amelyek nem felelnek meg a személyes adatok feldolgozása vonatkozásában az egyének védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról szóló 677/2001 számú törvény előírásainak;

 

azon harmadik felek értesítése, akik adatait feltárták, abban az esetben, ha ez az értesítés nem bizonyul lehetetlennek vagy nem feltételez túlzottan nagy erőfeszítést ahhoz a törvényes érdekhez viszonyítva, amely ezáltal sértetté válhat.

 

Ugyanakkor a Onlineshop Hungary Kft. továbbadhatja a Vásárló személyes adatait – az alábbiak szerint – más olyan társaságoknak, amelyekkel partneri viszonyban van, de csakis az azokkal kötött bizalmassági egyezség alapján, amellyel azok garantálják, hogy ezeket az adatokat biztonságban kezelik és a személyes információkat a hatályos jogszabályoknak megfelelően továbbítják: marketing szolgáltatók, gyorsposta, fizetési/bank szolgáltatók, olyan telemarketing vagy egyéb szolgáltatást szolgáltató társaságok, amelyekkel a Onlineshop Hungary Kft. a Termékei és Szolgáltatásai vonatkozásában közös kínálati programot tud kifejleszteni, biztosítók.

 

A Vásárló személyes adatai az Általános Ügyészség, Rendőrség, bírósági hatóságok és egyéb államhatalmi szervek számára is továbbíthatók, a törvényes előírások szerint és keretei között és egy ilyen értelemben külön megfogalmazott kérés alapján.

 

KÉNYSZERHELYZET

 

A felek egyike sem vonható felelősségre a szerződéses kötelezettségek elmulasztásáért abban az esetben, ha a határidőben teljesítés és/vagy megfelelő teljesítés mulasztását teljes mértékben vagy részben egy kényszerhelyzet eredményezi. A kényszerhelyzet olyan előreláthatatlan esemény, amelyet a felek nem tudnak kontrollálni, és amelyet nem lehet elkerülni.

 

Amennyiben a keletkezésétől számított 15 (tizenöt) napon belül az illető esemény nem szűnik meg, mindkét félnek jogában áll értesíteni a másik felet a Szerződés teljes jogú megszűnéséről anélkül, hogy bármelyik fél egyéb kártérítést igényelhetne a másik féltől.

 

ALMALMAZOTT JOGSZABÁLYOK – JOGHATÓSÁG

 

Jelen Szerződés vonatkozásában a magyar jogszabályokat alkalmazzák. A Onlineshop Hungary Kft. és az Ügyfelek/Vásárlók között esetleg felmerülő vitás kérdéseket békés úton rendezik, vagy, amennyiben ez nem lehetséges, a vitás ügyeket megoldás céljából az illetékes hatósága elé kell terjeszteni.

 

 

a Payu Fizetésről

 

Elfogadom, hogy a Onlineshop Hungary KFT] (2724 Újlengyel, Petőfi S. u. 48) által a www.7outlet.hu  felhasználói adatbázisában tárolt alábbi személyes adataim átadásra kerüljenek a PayU Hungary Kft. (1074 Budapest, Rákóczi út 70-72.), mint adatkezelő részére. A továbbított adatok köre: felhasználónév, vezetéknév, keresztnév, ország, telefonszám, e-mail cím.Az adattovábbítás célja: a felhasználók részére történő ügyfélszolgálati segítségnyújtás, a Tranzakciók visszaigazolása és a felhasználók védelme érdekében végzett fraud-monitoring.”

ZDY2Yjcw